יד בנימין

תוכנית בר/ 84/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יד בנימין
מספר: בר/ 84/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין צדדי בדרך מס' 14 ברוחב 14 מטר, מ-10 מטר ל-5 מטר הגובל עם שטח ספורט בהתאם לתכנית מפורטת בר/5/84.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיד בנימין

תיאור המיקום:
יד בנימין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4302חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1983תאריך פרסום: 18/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2953. שנה עברית: התשמג .