יד חנה קיבוץ

תוכנית שגפ/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יד חנה קיבוץ
מספר: שגפ/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפריד חנה

תיאור המיקום:
יד חנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8171חלק13-14, 23-25, 30-32
8172חלק1-15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/1951תאריך פרסום: 26/11/1951. שנה עברית: התשיב .