יד חנה

תוכנית עח/ במ/ 151

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: יד חנה
מספר: עח/ במ/ 151
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעודו החקלאי של השטח לצורך הקמת ישוב קהילתי
יד חנה. חלוקת השטח לאזורים על פי שימושי הקרקע
המותרים.חלוקת השטח למגרשי בניה למגורים מסוגים
שונים, קביעת זכויות הבניה במגרשים,ייעוד שטחים
לבניני ציבור,שטחים ציבוריים פתוחים,שטחים מסחריים.
דרכים ושטחי ספורט,קביעת התנאים לפיתוח ובניה בכל
אחד מהאיזורים וקביעת אופי העתידי של הבינוי
באיזור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפריד חנה

תיאור המיקום:
ישוב: יד חנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8076חלק1-4, 7-9, 15, 195-6, 10, 14, 16, 18
8077חלק6, 8-13, 24-255, 7, 15, 19, 22-23
8111חלק13, 18-194, 11, 14, 16-17, 20, 22, 32-33, 41
8425חלק3-5, 281-2, 6-7, 10-12, 25
8636חלק23-2419-22, 25-27, 32
8637חלק15, 30-31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/02/1992תאריך פרסום: 06/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3971. עמוד: 2029. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים24/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1992.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/12/1991
החלטה בדיון באישור תכנית28/10/1991
פרסום להפקדה ברשומות01/09/1991תאריך פרסום: 01/09/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3918. עמוד: 3628. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/1991תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/08/1991
החלטה בדיון בהפקדה09/01/1991
קבלת תכנית11/12/1990