יד נתן - הרחבת שטח למגורים

תוכנית 6/ 03/ 137/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יד נתן - הרחבת שטח למגורים
מספר: 6/ 03/ 137/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים ע"י הגדלת אזור המגורים בנחלות.
ג. שינוי יעוד קרקע משפ"פ לחקלאי ע"י ביטול רצועת השפ"פ במגרש 501
(חלקי חלקה 46).
ד. שינוי יעוד קרקע ממגורים ומשק עזר לשפ"פ במגרש 502 ( חלקה 90).
ה. שינוי יעוד קרקע מחקלאי לשפ"פ במגרש 503 ( חלקי חלקה 94).
ו. תוספת מגרש למבנה ציבור (קיים במקום מקווה) מגרש 403.
ז. תיקון גבול במגרשים 270, 271,272,258,259, בהתאם להסכם בין הצדדים
(חלקות 118, 119, 124, 125, 126).
ח. תיקוני גבולות בין נחלות בהתאם למצב הקיים בשטח המגרשים
מס' 9,10,27,28,57,58,66,67,75,79,84,85.
ט. סימון מבנים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישיד נתן

תיאור המיקום:
מקום: מועצה אזורית לכיש, מושב יד נתן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3085חלק2-34, 37-41, 47-53, 55-62, 66-75, 79-86, 88-90, 96-97, 101-102, 115-121, 123-12894
3086חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 137/ 2מושב יד נתןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3836. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/05/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/09/2005תאריך פרסום: 29/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5442. עמוד: 4362. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/08/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/2005
החלטה בדיון בוולק"ח16/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2004
קבלת תכנית02/09/2003