יד פז - קרית מלאכי

תוכנית 18/ מק/ 2039

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יד פז - קרית מלאכי
מספר: 18/ מק/ 2039
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בקו בניין אחורי (צפון מזרח)
מ- 3.00 מטר לקו בניין 0.00 מטר.
ב. שינוי בקו בניין צדדי (צפון מערב)
מ- 3.00 מטר לקו בניין 0.00 מטר
בהתאם לסעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
301חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2007תאריך פרסום: 15/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5641. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/01/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה07/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר09/03/2006