יואב אזור 3 (תל א - ספי)

תוכנית 6/ 03/ 225

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יואב אזור 3 (תל א - ספי)
מספר: 6/ 03/ 225
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי תכנית מתאר וביטול כל תכנית קודמת.
ב. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
521חלק
1621חלק
1622חלק
1623חלק
1624חלק
1625חלק
1628חלק
1629חלק
1630חלק
2714חלק
3619חלק
4196חלק
34001חלק
34003חלק
34004חלק
34005חלק
34006חלק
34008חלק
34009חלק
34010חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/08/1981תאריך פרסום: 12/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2735. עמוד: 2545. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים09/06/1981תאריך פרסום בעיתון: 09/06/1981. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות08/01/1981תאריך פרסום: 08/01/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2683. עמוד: 898. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים14/12/1980תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1980. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית14/12/1980