יובלים - תוספת מגרש לשכונת יובלים מזרח 1997

תוכנית ג/ 10971

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יובלים - תוספת מגרש לשכונת יובלים מזרח 1997
מספר: ג/ 10971
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
5.1 הקצאת שטח למגרש למגורים א' עבור יחידת
דיור אחת.
5.2 שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלים.
5.3 מתן הוראות לרישוי מבנים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגביובלים

תיאור המיקום:
ישוב: יובלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19257חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים07/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2003. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2003. עיתון: כל אל ערב.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 134. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו12/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית12/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות19/05/1999תאריך פרסום: 19/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4755. עמוד: 3339. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/1999
החלטה בדיון בהפקדה20/01/1999
קבלת תכנית27/10/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302612/08/2003