יובלים

תוכנית ג/ 12487

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יובלים
מספר: ג/ 12487
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
השלמת התכנון בגבולות התכנית הקיימת בשטחים המיועדים לתכנון בעתיד.
עדכון התכנית בשטח הבנוי לפי המצב בפועל כולל כביש הגישה לישוב.
שינוי זכויות בניה באזורי מגורים שנבנו עפ"י תכניות קודמות מאושרות: ג/3692 ו- ג/9856 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגביובלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19241חלק101, 5, 11
19275חלק7-101-2, 5-6, 11, 14, 40
19276חלק1-2, 14-15, 18, 22-233, 7, 9, 11-12, 16-17, 19, 21
19277חלק1
19278חלק4
19399כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9856יובלים מזרח, שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ בת/ 247פארק תעשיה תרדיון, מבנן 400, שינוי לתכנית מג / 6033.שינוי
תוכניתג/ 10534פארק תעשיה תרדיון, שינוי למתאר.התליה
תוכניתג/ 6033מרכז תעשייה תרדיוןשינוי
תוכניתג/ 3692ישוב קהילתי יובליםשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1928. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים02/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2003. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/11/2003
החלטה בדיון באישור תכנית26/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1302. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2002. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2001
קבלת תכנית20/05/2001