יונאי אלי

בקשה ועדה מקומית 129/ 28/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: יונאי אלי
מספר: 129/ 28/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה ללגליזציה להקמת סככה חקלאית.
הועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון דנה בבקשה בישיבתה מס' 115 מיום 27/02/03 והחליטה לאשר הוצאת היתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןכפר חסידים א'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11132חלק24
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301123/07/2003