יונקים לעגלים+ מתבן

בקשה ועדה מקומית 2/ 17184

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: יונקים לעגלים+ מתבן
מספר: 2/ 17184
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יונקים לעגלים+ מתבן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהללנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17184חלק2
117182חלק25