יוסף מרגיה נגד ועדה מחוזית מחוז צפון

ישות כללית בש"א/ 10/ 138

זיהוי ומאפיינים
סוג: תביעה משפטית
שם: יוסף מרגיה נגד ועדה מחוזית מחוז צפון
מספר: בש"א/ 10/ 138
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 16465תוכנית מתאר יפיעפיצויים