יזרעאל

תוכנית ג/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יזרעאל
מספר: ג/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערוך תכנית מסודרת של הקרקעות לישוב פועלים
חקלאים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועיזרעאל

תיאור המיקום:
ישוב: יזרעאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20564חלק
20574חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית03/11/1949