יח"ד מוצעת ק-ק סלון, מטבח, ממ"ד, פ.ישיבה, שר', פ.אוכל, 3 חדרי שינה, 2מקלחות, פ

בקשה ועדה מקומית בית ג'אן 2009/ 003

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: יח"ד מוצעת ק-ק סלון, מטבח, ממ"ד, פ.ישיבה, שר', פ.אוכל, 3 חדרי שינה, 2מקלחות, פ
מספר: בית ג'אן 2009/ 003
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יח"ד מוצעת ק-ק סלון, מטבח, ממ"ד, פ.ישיבה, שר', פ.אוכל, 3חדרי שינה, 2מקלחות, פ.כביסה, ק-מרתף, מחסן, ח.אורחים, חניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19501חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 685תכנית מתאר בית ג'אןהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה06/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201100611/08/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201100006/01/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000213/05/2010