יחידות אירוח בישובים כפריים של מוא"ז מעלה יוסף, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 9953

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יחידות אירוח בישובים כפריים של מוא"ז מעלה יוסף, שינוי למתאר
מספר: ג/ 9953
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להוסיף שימוש של אירוח כפרי לשימושים המותרים לפי תוכניות מאושרות ולהגדיר תנאים והנחיות פיתוח ע"מ לאפשר לתושבי תחום שיפוט מוניצפלי מוא"ז מעלה יוסף לעסוק בנופש, קייט ואירוח כפרי כענף כלכלי, מבלי לפגוע באיכות החיים של התושבים האחרים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףמתת

תיאור המיקום:
ישוב: מתת
אבן מנחם, שתולה, שומרה, זרעית, גורן, יערה, עבדון,
עין יעקב, מעונה, חוסן, פקיעין, צוריאל, אלקוש,
נטועה, גרנות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18330חלק
18370חלק
18371חלק
18372חלק
18373חלק
18374חלק
18394חלק
18396חלק
18417חלק
18418חלק
18419חלק
18420חלק
18600חלק
18601חלק
18602חלק
18612חלק
18615חלק
18679חלק
19077חלק
19079חלק
19481חלק
19692חלק
19693חלק
19703חלק
19704חלק
19705חלק
19706חלק
19717חלק
19718חלק
19720חלק
19722חלק
19727חלק
19729חלק
19834חלק
19835חלק
19838חלק
19840כל הגוש
19841חלק
19842חלק
19843חלק
19844חלק
19845חלק
19846חלק
19858חלק
19859חלק
19860חלק
19861חלק
19862חלק
19865חלק
19866חלק
19867חלק
19893חלק
19896חלק
19901חלק
19902חלק
19904חלק
19905חלק
19907חלק
19908חלק
19909חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4908תכנית מתאר מעלה יוסףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/2006תאריך פרסום: 09/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5550. עמוד: 4125. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים23/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית12/09/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3545. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/12/1997
קבלת תכנית10/06/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501212/09/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים54228/07/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200201308/05/2002