יחידות אירוח בנחלה חקלאית, שדב אילן

תוכנית ג/ 11451

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יחידות אירוח בנחלה חקלאית, שדב אילן
מספר: ג/ 11451
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קטע בתחום המגרש מהיעוד "אזור חקלאי"
לאזור יחידות אירוח ( צימרים).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדה אילן

תיאור המיקום:
ישוב: שדה אילן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15136חלק42-45, 51, 84
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/03/2004
קבלת תכנית12/07/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400522/03/2004