יחידות אירוח, מושב שרונה

תוכנית ג/ 11633

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יחידות אירוח, מושב שרונה
מספר: ג/ 11633
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קטע בתחום המגרש מהיעוד "אזור חקלאי"
לאזור חדרי אירוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשרונה

תיאור המיקום:
ישוב: שרונה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15128חלק1
15129חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4329מושב שרונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2002. עיתון: הצופה.
פרסום לאישור ברשומות19/09/2002תאריך פרסום: 19/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5114. עמוד: 58. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית17/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות29/04/2002תאריך פרסום: 29/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5070. עמוד: 2144. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים27/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/07/2000
קבלת תכנית05/12/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200517/06/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20028/04/2002