יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשר

תוכנית ג/ 11043

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשר
מספר: ג/ 11043
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להוסיף שימוש נוסף לנופש וארוח כפרי על השימושים המותרים בתכניות קיימות, ולהגדיר תנאים והנחיות פתוח ע"מ לאפשר לתושבי מרחב התכנון המקומי חבל אשר לעסוק בנופש, קייט וארוח כפרי כענף כלכלי, תוך פגיעה קטנה במידת האפשר באיכות החיים של תושבים אחרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר

תיאור המיקום:
אדמית, אחיהוד, אילון, אפק, אשרת, בוסתן הגליל, בית העמק, בן עמי, בצת, געתון, גשר הזיו, חניתה, יחיעם, יסעור, כברי, כפר מסריק, כפר ראש הנקרה, לוחמי הגטאות, לימן, מזרעה, מצובה, נס עמים, נתיב השיירה, סער, עברון, עין המפרץ, עמקה, ערמשה, רגבה, שייח דנון, שמרת, שבי ציון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10159כל הגוש
10160חלק
10240כל הגוש
10241כל הגוש
10242כל הגוש
10244חלק
10245כל הגוש
10246כל הגוש
10247כל הגוש
10249כל הגוש
10251כל הגוש
10259כל הגוש
10263כל הגוש
10411חלק
10413חלק
10414כל הגוש
10416כל הגוש
10433חלק
10435כל הגוש
10436כל הגוש
10437כל הגוש
10438כל הגוש
10439כל הגוש
10440חלק
10441חלק
10442כל הגוש
10443חלק
10491כל הגוש
10492כל הגוש
10493כל הגוש
10494כל הגוש
10499כל הגוש
10524כל הגוש
10525חלק
18029כל הגוש
18030חלק
18031חלק
18032חלק
18040חלק
18041חלק
18042חלק
18043חלק
18044חלק
18049חלק
18050חלק
18051חלק
18053כל הגוש
18054כל הגוש
18057חלק
18058חלק
18060חלק
18061כל הגוש
18062חלק
18066כל הגוש
18071כל הגוש
18074חלק
18076כל הגוש
18077כל הגוש
18078כל הגוש
18080כל הגוש
18081כל הגוש
18082כל הגוש
18083כל הגוש
18084כל הגוש
18085כל הגוש
18086כל הגוש
18090כל הגוש
18091כל הגוש
18092כל הגוש
18093כל הגוש
18094כל הגוש
18097כל הגוש
18098חלק
18110כל הגוש
18111חלק
18115כל הגוש
18116חלק
18117כל הגוש
18119חלק
18120כל הגוש
18128חלק
18135חלק
18136כל הגוש
18137חלק
18138חלק
18140חלק
18141חלק
18144חלק
18151חלק
18155חלק
18158כל הגוש
18159חלק
18161חלק
18162חלק
18188חלק
18189חלק
18190כל הגוש
18191חלק
18192כל הגוש
18193חלק
18198כל הגוש
18205כל הגוש
18206חלק
18208חלק
18213כל הגוש
18216חלק
18217כל הגוש
18219חלק
18221חלק
18224חלק
18225חלק
18227חלק
18239חלק
18243חלק
18244חלק
18245חלק
18246חלק
18247כל הגוש
18251חלק
18253כל הגוש
18254חלק
18255כל הגוש
18257כל הגוש
18258כל הגוש
18259חלק
18260חלק
18261חלק
18266חלק
18274חלק
18284כל הגוש
18285כל הגוש
18288כל הגוש
18289כל הגוש
18290כל הגוש
18291כל הגוש
18296כל הגוש
18297כל הגוש
18298כל הגוש
18299חלק
18300כל הגוש
18301חלק
18316חלק
18324כל הגוש
18325חלק
18326כל הגוש
18328חלק
18329חלק
18332חלק
18333חלק
18334כל הגוש
18358כל הגוש
18359כל הגוש
18362חלק
18363חלק
18365חלק
18366כל הגוש
18367חלק
18368חלק
18369חלק
18420חלק
18421כל הגוש
18422חלק
18423חלק
18424כל הגוש
18425חלק
18426חלק
18427חלק
18464חלק
18465כל הגוש
18468חלק
18480חלק
18481חלק
18482חלק
18483חלק
18484חלק
18490כל הגוש
18491כל הגוש
18497כל הגוש
18498חלק
18499חלק
18508כל הגוש
18509כל הגוש
18510כל הגוש
18511כל הגוש
18512כל הגוש
18513כל הגוש
18514כל הגוש
18515כל הגוש
18516כל הגוש
18519כל הגוש
18521חלק
18523חלק
18524חלק
18526כל הגוש
18551חלק
18552כל הגוש
18603חלק
18604חלק
18605חלק
18606חלק
18607חלק
18608חלק
18609חלק
18611חלק
18612חלק
18613חלק
18685חלק
18686כל הגוש
18687כל הגוש
18688כל הגוש
18689כל הגוש
18691חלק
18697כל הגוש
18698חלק
18699חלק
18758כל הגוש
18780כל הגוש
18781חלק
18782חלק
18783חלק
18884כל הגוש
18957חלק
18958כל הגוש
18959חלק
18960חלק
18961חלק
19005כל הגוש
19006חלק
19009חלק
19010חלק
19011חלק
19012כל הגוש
19013חלק
19014חלק
19098חלק
19447חלק
19618חלק
19741חלק
19742חלק
19743חלק
19744חלק
19745כל הגוש
19746חלק
19752חלק
19757כל הגוש
19758כל הגוש
19786כל הגוש
19787כל הגוש
19788חלק
19850חלק
19851כל הגוש
19854חלק
19931חלק
19932חלק
19935חלק
19936חלק
19937חלק
19938חלק
19939כל הגוש
19942חלק
19943חלק
19944כל הגוש
19945חלק
19947חלק
19948חלק
19951חלק
19952חלק
19958כל הגוש
19959חלק
19960חלק
19964חלק
19965חלק
19966כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6490תכנית מתאר -שבי ציוןשינוי
תוכניתג/ 7290תכנית מפורטת -גשר הזיושינוי
תוכניתג/ 11080קיבוץ עברוןשינוי
תוכניתג/ 970גשר הזיושינוי
תוכניתג/ 3760קביעת יעדים ואזורים שונים -קב' סערשינוי
תוכניתג/ 5360קבוץ כפר מסריקשינוי
תוכניתג/ 10300תיחום שטח הפיתוח, קביעת יעודי קרקע, חלוקה והוראות פיתוח, ראש הניקרהשינוי
תוכניתג/ 10599אפק - אזור ספורט ונופש, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 5869קבוץ כברישינוי
תוכניתג/ 4459חלוקת מגרשים קבוץ חניתהשינוי
תוכניתג/ 4359חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 1349קבוצת מצובהשינוי
תוכניתג/ 5439קבוץ מצובהשינוי
תוכניתג/ 4039שנוי יעוד למגורים -ערב ערמשהשינוי
תוכניתג/ 4619שינוי יעוד למגוריםשינוי
תוכניתג/ 5798שינוי יעוד וחלוקת מגרשים לבניה - מזרעהשינוי
תוכניתג/ 4168חלוקה מחדש בק' לוחמי הגיטאותשינוי
תוכניתג/ 5158חלוקת מגרשים, כפר מסריקשינוי
תוכניתג/ 8438בנה ביתך לימןשינוי
תוכניתג/ 138ראש הנקרהשינוי
תוכניתג/ 4797חלוקת מגרשים מחדש, בצתשינוי
תוכניתג/ 1987קבוץ סערשינוי
תוכניתג/ 2177קבוץ אדמיתשינוי
תוכניתג/ 3467קבוץ ראש הנקרהשינוי
תוכניתג/ 4457חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 4947חלוקת מגרשים מחדש געתון- ויחיעםשינוי
תוכניתג/ 9147שינוי חלקי לתכנית מתאר קיבוץ כברי.שינוי
תוכניתג/ 7437שרותי דרל ותחנת דלק, קבוץ כברישינוי
תוכניתג/ 8717שינוי יעוד - מושב עמקא.שינוי
תוכניתג/ 8617ליעד שטחים למגורים, ערב אל ערמשהשינוי
תוכניתג/ 9317הרחבת מושב בן עמישינוי
תוכניתג/ 10417הרחבת תחום המגורים - רגבהשינוי
תוכניתג/ 9096מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ 3466קבוץ מצובהשינוי
תוכניתג/ 5346חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 10926שכונה קהילתית - קיבוץ לוחמי הגטאותשינוי
תוכניתג/ 2316חלוקת מגרשים לבניה, חלוקת שטחים לפי יעודים שונים ורשת כבישים ודרכים, שייך דנושינוי
תוכניתג/ 7285שנוי יעוד למגורים -ערב אל עראמשהשינוי
תוכניתג/ 3875חלוקת מגרשים לבניה, קיבוץ עברוןשינוי
תוכניתג/ 1845עין המפרץשינוי
תוכניתג/ 5345קבוץ אפקשינוי
תוכניתג/ 2245ערב אל ערמשהשינוי
תוכניתג/ 5135חלוקת מגרשים מחדש נתיב השיירה, קבוץ עברוןשינוי
תוכניתג/ 2035משק חניתהשינוי
תוכניתג/ 4725מרכז היישוב נתיב השיירהשינוי
תוכניתג/ 3815קבוץ אילון חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 2315תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעהשינוי
תוכניתג/ 9194שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח מגורים, שינוי למתאר, נתיב השיירה.שינוי
תוכניתג/ 3874חלוקת מגרשים לבניהשינוי
תוכניתג/ 5844קבוץ אפקשינוי
תוכניתג/ 7844שנוי יעוד למגורים, אחיהודשינוי
תוכניתג/ 2244נס עמיםשינוי
תוכניתג/ 1624קבוץ אפקשינוי
תוכניתג/ 3314חלוקת מגרשים -מזרעהשינוי
תוכניתג/ 204עברוןשינוי
תוכניתג/ 3853חלוקת מגרשים לבניה -כפר מזרעהשינוי
תוכניתג/ 2253קבוץ יסעורשינוי
תוכניתג/ 1643כפר מסריקשינוי
תוכניתג/ 4833חלוקת מגרשים מחדש שמורת והסביבהשינוי
תוכניתג/ 4723חלוקת מחדש מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 4692חלוקת מגרשים ערב אל ערמשהשינוי
תוכניתג/ 1682מושב בוסתן הגלילשינוי
תוכניתג/ 10582אדמית - הרחבה קהילתיתשינוי
תוכניתג/ 11182קבוץ גשר הזיושינוי
תוכניתג/ 4572חלוקת מגרשים מחדש מושב לימןשינוי
תוכניתג/ 6262ערב אל ערמשה הרחבהשינוי
תוכניתג/ 5742שנוי יעוד למגוריםשינוי
תוכניתג/ 8832שנוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך תיירות ומסחר עין המפרץשינוי
תוכניתג/ 32לוחמי הגיטאותשינוי
תוכניתג/ 5002חלוקת מגרשים מחדש עין המפרץשינוי
תוכניתג/ 2061שנוי לתכנית מפורטת, מזרעהשינוי
תוכניתג/ 8851הרחבת שטח נחלה מס' 6 בגוש 19942, שינוי למתאר, נתיבהשיירה.שינוי
תוכניתג/ 7251קבוץ אפקשינוי
תוכניתג/ 10790מתחם שרותי תדלוק, דרך ומסחר -קיבוץ בית העמקשינוי
תוכניתג/ 6690קבוץ חניתהשינוי
תוכניתג/ 4458חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 5567חלוקת מגרשים מחדש, עמוקהשינוי
תוכניתג/ 3814אשרת עמקא ב'שינוי
תוכניתג/ 1663מושב עובדים עמקאשינוי
תוכניתג/ 6637מושב אחיהודשינוי
תוכניתג/ 4360חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 3326גשר הזיו ושטחי מוא"ז סולם צורשינוי
תוכניתג/ 7405שייך דנוןשינוי
תוכניתג/ 113צ.ה.ל. (אכזיב )שינוי
תוכניתג/ 11744איחוד וחלוקה חדשה במושב בן עמישינוי
תוכניתג/ 4901תכנית מפורטת מס' 4901שינוי
תוכניתג/ 1181מנהרה לקווי דלק נוזלי וגז טבעי חוצה הר הכרמל.שינוי
תוכניתג/ 1210שכונת שער הגיא, יוקנעם עלית.שינוי
תוכניתג/ 454שנוי יעוד בהרחבת גבעת עדהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/2002תאריך פרסום: 04/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5099. עמוד: 3498. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים26/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/02/2002
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות03/12/2001
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4033. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2001. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה16/06/1999
קבלת תכנית30/11/1998