ייעוד שטח להקמת בנין צבורי (בי"ס) בשכונת בקעה.

תוכנית 1001

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ייעוד שטח להקמת בנין צבורי (בי"ס) בשכונת בקעה.
מספר: 1001
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30014חלק73-78, 80, 120-123, 138, 140-14117, 50, 117-119, 134-135, 137, 139
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול אישור ברשומות14/01/1971תאריך פרסום: 14/01/1971. שנה עברית: התשלא .
קבלת תכנית21/12/1966