ייעוד שטח פתוח לפארק טבע עירוני - פארק עמק הצבאים ,למרגלות כביש בגין

תוכנית 20000

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ייעוד שטח פתוח לפארק טבע עירוני - פארק עמק הצבאים ,למרגלות כביש בגין
מספר: 20000
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח פתוח לפארק טבע עירוני - "פארק עמק הצבאים" , למטרת חינוך, תרבות, נופש, פנאי, בילוי ותיירות, תוך שמירה וטיפוח המערכת הטבעית - חי וצומח.
הפארק יהיה פתוח לציבור.

עיקרי ההוראות:
1.
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למבנים ומסדות ציבור , מסחר מבנים ומוסדות ציבור , מתקנים הנדסיים ודרך נופית .
ב. שינוי יעוד מדרכים לדרך נופית , ושצ"פ .
ג. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לשצ"פ ודרך נופית .
ד.הוספת שימושי פארק גן ציבורי לייעוד דרך ו/או עיצוב נופי .

2. פירוט והסדרת השימושים והתכליות המותרים בפארק , אופן פיתוחם וקביעת מיקומם .
3. שימור השטח במצבו הטבעי .
4. שימור ושיקום מערכות חקלאיות מסורתיות.
5. פיתוח והסדרת שבילים להולכי רגל ולרוכבי אופנים .
6. הסדרת הדרכים לפארק, כניסות , נקודות תצפית , חניות וגישה לחנייה לפארק.
7. הקצאת שטחים למוסדות ציבור לשימוש הפארק.
8. הקצאת שטח למסחר משולב בשטח למוסד ציבורי לשרות באי הפארק.
9. קביעת הנחיות לעיצוב ופיתוח השטחים המיועדים לבניה.
10. קביעת הנחיות סביבתיות .
11. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
12. קביעת הנחיות להכנת תכנית פיתוח לשטח הפארק .
13. קביעת תנאים להוצאת היתר בניה .
14. קביעת הוראות בדבר עצים לשימור .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםגולומב, דרך בגין, הרב הרצוג

תיאור המיקום:
שטח הידוע בכינוי עמק הצבאים , נמצא בין כביש בגין במערב, שכונת גבעת מרדכי במזרח רח' הרצוג - גולומב וצומת פת בדרום.
קואורדינטת Y אמצע - 629/875
קואורדינטת X אמצע - 218/625
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 953. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/09/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/09/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית25/05/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/04/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות10/11/2009
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2009תאריך פרסום: 26/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5935. עמוד: 3102. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/02/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/02/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/12/2007
קבלת תכנית18/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה