יישוב עין צורים

תוכנית 6/ 03/ 176

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יישוב עין צורים
מספר: 6/ 03/ 176
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד. 2. קביעת יעדים ואזורים. 3. ביטול תוכנית בנין ערים קיי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעין צורים

תיאור המיקום:
קיבוץ עין צורים, מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1051חלק
1052חלק
1053חלק
1054חלק
1058חלק
1059חלק
1060חלק
1066חלק
1067חלק
1068חלק1-64
1069חלק1-99
1070חלק
1071חלק
1077חלק
1078חלק
1114חלק
1115חלק
1535חלק
1536חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1972תאריך פרסום: 30/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1879. שנה עברית: התשלג .