ימה - שכונת נאסר

תוכנית מש/ 8/ 1/ 118/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ימה - שכונת נאסר
מספר: מש/ 8/ 1/ 118/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים א'.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים א'.
2. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
מזרח ימה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8652חלק33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/03/2012
קבלת תכנית21/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201200814/05/2012