יעד את השטח כשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע

תוכנית עח/ 86

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעד את השטח כשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע
מספר: עח/ 86
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטח כשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים
ושמורות טבע תשכ"ג-1963,ספר החוקים מס.404 מ-15
אוגוסט 1963

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרביתן אהרן

תיאור המיקום:
ישוב: ביתן אהרן
שטח:200,46 מ' בערך

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8328חלק16-17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/07/1966תאריך פרסום: 28/07/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1291. שנה עברית: התשכו .
קבלת תכנית28/12/1965