יעוד השטח להקמת בית מלון

תוכנית עח/ 82/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד השטח להקמת בית מלון
מספר: עח/ 82/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח להקמת בית מלון

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת

תיאור המיקום:
ישוב: מכמרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10579חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/06/1968תאריך פרסום: 27/06/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1460. שנה עברית: התשכח .
קבלת תכנית14/12/1965