יעוד השטח להקמת בית ספר גבוה למקצועות המשטרה ומרכז חברתי

תוכנית עח/ 92

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד השטח להקמת בית ספר גבוה למקצועות המשטרה ומרכז חברתי
מספר: עח/ 92
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח להקמת בית ספר גבוה למקצועות המשטרה
ומרכז חברתי,תרבותי,ונופש למשמר הגבול ומשטרת ישראל
על ידי הקמת :
ביתני מגורים
כתות למוד
חדר אוכל,חדר נופש,טרקלין,מטבח ושירותים
ברכת שחיה,סככות ומלתחות
מגרש חניה
מגרש ספורט
חורשות
שבילים
ביתן ילדים ומגרשים למשחקי ילדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
משטרת ישראל,המטה הארצי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8333חלק2, 114
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/11/1967תאריך פרסום: 02/11/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1406. שנה עברית: התשכח .
קבלת תכנית14/04/1966