יעוד השטחים לדרך ולשטחים חקלאיים, יעוד שטח הדרך להקמת גשרים גשרונים מנהרות תעל

תוכנית בר/ 294

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד השטחים לדרך ולשטחים חקלאיים, יעוד שטח הדרך להקמת גשרים גשרונים מנהרות תעל
מספר: בר/ 294
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התווית כביש שיחבר בין דרך מס' 3 ובין קיבוץ חפץ חיים ומושב בני ראם ע"י שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך ומדרך לשטח חקלאי.
ב. קביעת הנחיות להקמת גשרים ,גשרונים, מנהרות, תעלות, מתקני ניקוז, גדרות, קירות תומכים וכן לביצוע כל מבנה או עבודות החפירה , מילוי והריסה הכרוכות בסלילת הכביש.
ג. הסדרת הסתעפויות וצמתים, שינוי דרכים ומעברים חקלאיים, סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
ד. קביעת תחום והיקף מגבלות הבנייה הנובעים מתכנון הדרך.
ה. קביעת הוראות בדבר ביצוע התכנית והנפקת היתרים תכנוניים לביצוע.
ו. איחוד וחלוקה בהסמכת הבעלים.
ז. הגדלת קווי הבניין בדרך מס' 3 ל- 100 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק

תיאור המיקום:
התווית כביש שיחבר בין דרך מס' 3 ובין קיבוץ חפץ חיים ומושב בני ראם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5448חלק11, 13
5449חלק6, 8-10
5461חלק1211, 13-16, 18-36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 224תכנית מתאר בני ראםשינוי
תוכניתמשמ/ 74שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2555. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים13/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2007. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/03/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית19/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 577. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים27/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/10/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית21/04/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה06/12/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/04/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/04/2004
קבלת תכנית31/03/2004