יעוד טשח למסגד - תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 137/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד טשח למסגד - תל שבע
מספר: 7/ 03/ 137/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מסחרי לשטו לבנייני ציבור, ש.מ.פ. ודרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1983תאריך פרסום: 09/06/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2933. עמוד: 2139. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים22/05/1983תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1983. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1983. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1983.
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/1983
פרסום להפקדה ברשומות30/12/1982תאריך פרסום: 30/12/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2879. עמוד: 646. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים28/11/1982תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1982. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1982. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1982.
החלטה בדיון בהפקדה09/11/1982
קבלת תכנית06/09/1982