יעוד לבתי מגורים וש.צ.פ - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד לבתי מגורים וש.צ.פ - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למגורים, דרכים, חניות ושטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39551חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/03/1980תאריך פרסום: 27/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2615. עמוד: 1347. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים01/03/1980
החלטה בדיון באישור תכנית01/03/1980
פרסום להפקדה ברשומות19/12/1974תאריך פרסום: 19/12/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2076. עמוד: 706. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/1974תאריך פרסום בעיתון: 19/12/1974.
החלטה בדיון בהפקדה01/12/1974
קבלת תכנית01/11/1974