יעוד למסחרי - דלק

תוכנית 8/ 03/ 111/ 5/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד למסחרי - דלק
מספר: 8/ 03/ 111/ 5/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד לשטח מסחרי ב. שינוי יעוד משטח מסחרי לאזור חקלאי ג. קביעת קווי בנין ד. שטח מסחרי: יותר להקים על השטח מבנים הכוללים מז

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
ניר בנים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2931חלק5, 7
2932חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/1988תאריך פרסום: 12/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3516. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1986תאריך פרסום: 01/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3327. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית30/04/1986