יעוד לשטח מגורים, סכנין

תוכנית ג/ 8247

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד לשטח מגורים, סכנין
מספר: ג/ 8247
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד חלק מחלקה 4 בגוש 19278 לשטח מגורים וכביש
מוצע .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19278חלק4, 18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/2001תאריך פרסום: 17/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4986. עמוד: 2699. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים30/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2001. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/04/2001
החלטה בדיון באישור תכנית01/01/1997
פרסום להפקדה ברשומות21/07/1996תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4430. עמוד: 4200. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 23/06/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/05/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/05/1996
החלטה בדיון בהפקדה12/07/1995
קבלת תכנית08/09/1993