יעוד קרקע חקלאית להקמת פארק ציבורי ושרותים למטיילים (מרחצאות יואב) - שד

תוכנית 6/ 03/ 184/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד קרקע חקלאית להקמת פארק ציבורי ושרותים למטיילים (מרחצאות יואב) - שד
מספר: 6/ 03/ 184/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד קרקע להקמת אנדרטה מצרית, פארק ציבורי ואזור
נופש.
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור ציבורי פתוח, שטח
לנופש ודרך.
ב. שינוי יעוד משטח למתקן הנדסי לשטח לנופש, לאזור
חקלאי, דרך ואזור ציבורי פתוח.
ג. שינוי יעוד מדרך לשטח ציבורי פתוח ולאזור חקלאי.
ד. בטול דרך קיימת והתווית דרך חדשה.
ה. קביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבשדה יואב

תיאור המיקום:
ישוב: שדה יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2801כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/1991תאריך פרסום: 24/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3934. עמוד: 293. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/10/1991
פרסום לאישור בעיתונים10/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית13/05/1991
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1991תאריך פרסום: 07/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3854. עמוד: 1782. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/1991תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/10/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה24/10/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/10/1990
החלטה בדיון בהפקדה18/12/1989
קבלת תכנית05/07/1989