יעוד קרקע לתחנת תידלוק ושירותי דרך -נעורה

תוכנית ג/ 7095

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד קרקע לתחנת תידלוק ושירותי דרך -נעורה
מספר: ג/ 7095
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד הקרקע להקמת תחנת תדלוק עם כל השרותים המותרים
על פי ת.מ.א.18

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה

תיאור המיקום:
ישוב: נאעורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17063חלק1, 3, 5-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1993תאריך פרסום: 13/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4109. עמוד: 2544. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/05/1993
פרסום לאישור בעיתונים18/04/1993תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1993.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/10/1992
החלטה בדיון באישור תכנית26/08/1992
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1992תאריך פרסום: 30/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3999. עמוד: 2991. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים22/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 22/03/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/01/1992
החלטה בדיון בהפקדה30/10/1991
קבלת תכנית04/07/1990