יעוד קרקע מחקלאי לגן אירועים.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד קרקע מחקלאי לגן אירועים.
מספר: מש/ 7/ 1/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לגן ארועים.
2. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2021. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים09/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית21/03/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/06/2003
פרסום להפקדה בעיתונים28/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1993.
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4128. עמוד: 3582. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה18/11/1992
קבלת תכנית24/09/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200400721/03/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301011/06/2003