יעוד שטח חקלאי למוסדות ציבור ליד מוסד איתנים

תוכנית מי/ 191

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח חקלאי למוסדות ציבור ליד מוסד איתנים
מספר: מי/ 191
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאיתנים

תיאור המיקום:
ישוב: איתנים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29743חלק2, 5, 7-8, 14
29744חלק16, 20, 22
29953חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/04/1977תאריך פרסום בעיתון: 11/04/1977.
פרסום לאישור ברשומות07/05/1976תאריך פרסום: 07/05/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2217. עמוד: 1726. שנה עברית: התשלו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו10/03/1976
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה10/03/1976
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/03/1976
החלטה בדיון באישור תכנית30/12/1975
פרסום להפקדה בעיתונים26/05/1975תאריך פרסום בעיתון: 26/05/1975.
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1975תאריך פרסום: 22/05/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2112. עמוד: 1686. שנה עברית: התשלה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/1975
החלטה בדיון בהפקדה23/04/1974
קבלת תכנית08/01/1973