יעוד שטח לאזור מלונאות ונופש - רמת יס"ף.

תוכנית מי/ 241

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח לאזור מלונאות ונופש - רמת יס"ף.
מספר: מי/ 241
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהקרית ענבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30487חלק5, 51-54, 56-58, 62, 64, 70-73, 123-125
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/01/1977תאריך פרסום: 27/01/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2292. עמוד: 1. שנה עברית: התשלז .
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1975תאריך פרסום: 31/10/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2161. עמוד: 375. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1975
קבלת תכנית22/07/1975