יעוד שטח לאזור מסחרי - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לאזור מסחרי - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור לתכנון מחדש לאזור מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1887חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/1975תאריך פרסום: 04/12/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2172. עמוד: 668. שנה עברית: התשלו .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/1975
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1975
פרסום להפקדה ברשומות27/06/1974תאריך פרסום: 27/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2021. עמוד: 1792. שנה עברית: התשלד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/06/1974תאריך פרסום בעיתון: 12/06/1974. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/1974. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/1974.
החלטה בדיון בהפקדה13/05/1974
קבלת תכנית11/05/1974