יעוד שטח לבית מגורים - מרכז קהילתי ושצ"פ - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לבית מגורים - מרכז קהילתי ושצ"פ - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לבית מגורים, מרכז קהיתי חניות שטח ציבורי פתוח
ושטח לשרותים הנדסיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית28/04/2003
פרסום לאישור ברשומות02/12/1982תאריך פרסום: 02/12/1982. מס' ילקוט פרסומים: 1782. עמוד: 482. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון בהפקדה06/09/1976