יעוד שטח לבית ספר ושצ"פ - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לבית ספר ושצ"פ - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד שטח לבנייני ציבור (בית ספר), דרך גישה וחניה.
ב. הרחבת השטח הצבורי הפתוח מדרום לבית ספר.
ג. קביעת תנאים מיוחדים.
ד. בטול חלק מגבולות קיימים של חלקות, וחלוקת השטח מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39574חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/06/1969
פרסום לאישור ברשומות25/05/1969תאריך פרסום: 19/12/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1493. עמוד: 482. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון באישור תכנית10/04/1969
פרסום להפקדה ברשומות02/12/1968תאריך פרסום: 13/07/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1535. עמוד: 1761. שנה עברית: התשכט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/12/1968
החלטה בדיון בהפקדה24/06/1968
קבלת תכנית26/04/1968