יעוד שטח לבנייני ציבור - תחנת הסגר לכלבים

תוכנית 5/ 02/ 102/ 99

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לבנייני ציבור - תחנת הסגר לכלבים
מספר: 5/ 02/ 102/ 99
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת הסגר ותצפית
לכלבת.
ב. הקמת תחנה להסגר של בעלי חיים על ידי שינוי
ביעוד הקרקע וקביעת הנחיות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
אזור תעשיה בסמוך למפעל מכתשים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38065חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
ישות כללית5/ 02/ 102/ 01תוספת 2 כיתות לימוד בשטח החווה החקלאיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית06/10/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004