יעוד שטח לבתי מגורים , למוסדות ציבור, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לבתי מגורים , למוסדות ציבור, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים
מספר: 23/ 03/ 102/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לבתי מגורים 4 קומות + עמודים,
שטחים למוסדות ציבור, שטח למסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/1975תאריך פרסום: 22/05/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2112. עמוד: 693. שנה עברית: התשלה .
פרסום לאישור בעיתונים13/04/1975
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/1975
פרסום להפקדה ברשומות20/10/1974תאריך פרסום: 20/10/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2054. עמוד: 192. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים20/10/1974תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1974. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1901.
החלטה בדיון בהפקדה29/07/1974
קבלת תכנית27/01/1969