יעוד שטח לבתי מגורים א', שטח מוסדות ציבור, שטח ציבורי פתלוח, דרכים וחניות

תוכנית 23/ 03/ 102/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לבתי מגורים א', שטח מוסדות ציבור, שטח ציבורי פתלוח, דרכים וחניות
מספר: 23/ 03/ 102/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לבתי מגורים א',
שטח מוסדות ציבור,
שטח ציבורי פתוח, דרכים וחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1980
פרסום להפקדה ברשומות16/03/1978תאריך פרסום: 16/03/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2421. עמוד: 1375. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/1978תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1978. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1978. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1978.
החלטה בדיון בהפקדה28/11/1977
קבלת תכנית01/11/1977