יעוד שטח לבתי מגורים קומה אחת וש.צ.פ. - אפקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לבתי מגורים קומה אחת וש.צ.פ. - אפקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לבתי מגורים קומה אחת, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים וחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39553חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 237. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בביטול הפקדה13/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות19/12/1974תאריך פרסום: 19/12/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2076. עמוד: 706. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה30/12/1971
קבלת תכנית22/12/1971
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700813/08/2007