יעוד שטח לבתי מגורים - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לבתי מגורים - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו הבנין הקדמי של המגרשים 406, 407, ו- 451
בחזית רחוב שדרות צ.ה.ל. (רחוב מס' 21) כדלהלן:
א. למגרשים 406, 407 מ' - 60 מ' ל- 3.0 מ'.
ב. למגרש 451 - מ' 6.0 מ' ל- 4.5 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1887כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/02/1969תאריך פרסום: 06/02/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1503. עמוד: 791. שנה עברית: התשכט .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/1969תאריך פרסום בעיתון: 27/01/1969. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/1969. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/1969.
החלטה בדיון באישור תכנית19/12/1968
החלטה בדיון בהפקדה19/12/1968
פרסום להפקדה ברשומות23/05/1968תאריך פרסום: 23/05/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1452. עמוד: 1496. שנה עברית: התשכח .
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/1968תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1968. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1968. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1968.
קבלת תכנית01/04/1968