יעוד שטח להרחבת מכון הטהור למי שופכין עירוני - בדרך עין כרם-צובא.

תוכנית מי/ 188

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח להרחבת מכון הטהור למי שופכין עירוני - בדרך עין כרם-צובא.
מספר: מי/ 188
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1974תאריך פרסום: 10/03/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1994. עמוד: 1077. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון באישור תכנית04/09/1973
פרסום להפקדה ברשומות25/01/1973תאריך פרסום: 25/01/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1893. עמוד: 965. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה05/12/1972
קבלת תכנית09/11/1972