יעוד שטח לחוף רחצה זיקים

תוכנית 6/ 03/ 120/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לחוף רחצה זיקים
מספר: 6/ 03/ 120/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לחוף רחצה,זיקים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןזיקים

תיאור המיקום:
מ.א. חוף אשקלון .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1440חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה ברשומות01/11/1979תאריך פרסום: 01/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2574. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית31/10/1979