יעוד שטח למבנה משק - דיר צאן, ריינה

תוכנית ג/ 18222

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למבנה משק - דיר צאן, ריינה
מספר: ג/ 18222
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית לשינוי יעוד מחקלאי למבני משק (דיר צאן)

עיקרי ההוראות:
תכנית לשינוי יעוד מחקלאי למבני משק (דיר צאן)
קביעת הוראות וזכויות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17517חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/07/2009
קבלת תכנית11/05/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201001515/12/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201000412/05/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200902030/11/2009