יעוד שטח למבנה משק, מושב דבורה

תוכנית ג/ 16128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למבנה משק, מושב דבורה
מספר: ג/ 16128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי והחלפת שטחי קרקע ממגורים לשטח חקלאי עם מבנה משק.
שינוי משטח חקלאי עם מבנה משק לשטח מגורים.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי עם מבנה משק לשטח מגורים.
שינוי ייעוד משטח מגורים לשטח חקלאי עם מבנה משק.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועדבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20766חלק2473
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2006
קבלת תכנית19/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006