יעוד שטח למבנה ציבור

תוכנית ג/ 12607

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למבנה ציבור
מספר: ג/ 12607
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת גן ילדים לאיזור מגורים שמסביב לחלקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2001
קבלת תכנית05/07/2001