יעוד שטח למבני משק, נטועה

תוכנית ג/ 5057

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח למבני משק, נטועה
מספר: ג/ 5057
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטח המסומן בפסים ירוקים על רקע כתום
לאזור משקי.
ליעד את השטח המותחם להקמת מבנים ללולים מבני עזר
ומתקנים שונים הדרושים להפעלת חוות הלולים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה

תיאור המיקום:
ישוב: נטועה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19727כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/05/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/05/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה17/05/1985
החלטה בדיון בהפקדה08/08/1984
קבלת תכנית19/06/1984