יעוד שטח למבני ציבור, כפר סלאמה

תוכנית ג/ 17623

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למבני ציבור, כפר סלאמה
מספר: ג/ 17623
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע ממגורים לשטח למבני ציבור ולשביל.

עיקרי ההוראות:
שינוי ביעוד הקרקע וזכויות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19457חלק124-127, 194193, 200, 202
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1706. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים01/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/11/2009
החלטה בדיון באישור תכנית11/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות06/07/2009תאריך פרסום: 06/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5973. עמוד: 4698. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה17/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/08/2008
קבלת תכנית18/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה