יעוד שטח למגורים בנחל צלמון

תוכנית ג/ 2748

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח למגורים בנחל צלמון
מספר: ג/ 2748
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד חלקות למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה

תיאור המיקום:
ישוב: סלמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19260חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/06/1976